fbpx
ΟΡΟΙ
ΧΡΗΣΗΣ.

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας μας και την Πολιτική Απορρήτου αναφορικά με τα στοιχεία που μοιράζεστε μαζί μας. Από την στιγμή που προχωρήσετε σε χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε με τα παρακάτω.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (όπως κείμενα, πληροφορίες, δεδομένα) του παρόντος χώρου διαδικτύου θέτονται υπό προστασία σύμφωνα με τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο «Kit Agency» ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο https://kit.agency/ απαγορεύεται να αναδημοσιευτούν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε μερικά είτε ολικά. Κατ’ εξαίρεση , τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας του «Kit Agency» ή του πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν του «Kit Agency» ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, καθότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων.

Το «Kit Agency» δεν εγγυάται ούτε υπέχει ευθύνη για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της ούτε για την καθυστέρηση ή την αδυναμία χρήσης του δικτύου της ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (πχ. καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.).

Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω δεσμών (links) σε άλλους χώρους διαδικτύου παρέχεται για τη διευκόλυνση του χρήστη. Το «Kit Agency» δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους.

Το «Kit Agency» ρητά δηλώνει ότι ο ίδιος ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επιλογής, αποθήκευσης, εγκατάστασης και της χρήσης των λειτουργιών των προϊόντων λογισμικού που προτείνονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του «Kit Agency» πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τέτοιο τρόπο ώστε α) να μην παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους β) σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη γ) κατά τρόπο που να μην προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει.

Το «Kit Agency» θέτει σε ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών ή πελατών της και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή τους λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων.

Προς το σκοπό αυτό, το «Kit Agency» έχει λάβει τα τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την μετάδοση, διαχείριση και αποθήκευσή τους, εντούτοις επειδή η φύση του διαδικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία, προς τον σκοπό αυτό είναι δυνατή η επικοινωνία με το «Kit Agency» ακόμα και με εναλλακτικά μέσα (πχ. τηλεφωνικά).

Η επικοινωνία μαζί του είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε ερώτηση ή θέμα προκύψει που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για την ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων του, το «Kit Agency» κάνει χρήση cookies. Ως έννοια, τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από τον browser του χρήστη στον υπολογιστή του. Με τη χρήση των cookies το «Kit Agency» μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που αλλιώς θα ήταν αδύνατες. Οι χρήστες όμως δύνανται να διαγράφουν από τον browser τους τα cookies, ή να τα απενεργοποιούν εντελώς.

Κατά τη χρήση του site του «Kit Agency» συλλέγονται και αποθηκεύονται σε log files του server στοιχεία όπως η IP του χρήστη, ο browser του, το λειτουργικό του σύστημα, η ημερομηνία και η ώρα κάθε κλήσης προς τους server της, το από πού ήρθε στο site της (referrer) και άλλα παρεμφερή στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά όμως δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη, αλλά είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των server του «Kit Agency», την βελτιστοποίηση των τυχόν διαφημίσεων, αλλά και την παροχή πληροφοριών στις αρχές σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων.

Στο site του «Kit Agency» μπορούν οι χρήστες να εγγραφούν στο newsletter που υπάρχει, αλλά και να επικοινωνήσουν μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας αίτησης του τιμοκαταλόγου και άλλου υλικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις το email, το όνομα, η ημερομηνία και ώρα αποστολής και η IP του χρήστη αποθηκεύονται στο server του «Kit Agency», αλλά και σε εξωτερική υπηρεσία αποστολής newsletter, του Mailchimp και ξεκινά η αποστολή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών email. Σε κάθε αποστολή ο παραλήπτης μπορεί να διακόψει τη λήψη επόμενων email επιλέγοντας την απεγγραφή του από το εκάστοτε newsletter.

Τα ενημερωτικά και εκπαιδευτικά email του «Kit Agency» περιέχουν tracking pixels που επιτρέπουν τη στατιστική ανάλυση της επιτυχίας ή αποτυχίας κάθε αποστολής. Από το tracking pixel είναι δυνατή η γνώση αν κάποιο email ανοίχτηκε και σε ποια links του έγινε κλικ.

Οι χρήστες των σελίδων του «Kit Agency», έχουν δικαίωμα να ζητήσουν στέλνοντας email στο info@kit.agency να αποκτήσουν ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί για αυτούς, καθώς και την πλήρη διαγραφή τους, τα οποία και θα ικανοποιηθούν άμεσα. Εξαιρείται η περίπτωση όπου κάποια από τα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν για φορολογικούς λόγους, όπως π.χ. για θέματα τιμολόγησης υπηρεσιών οπότε και πρέπει να παραμείνουν τα στοιχεία τους στο λογιστικό πρόγραμμα της και στα αρχεία του λογιστικού γραφείου που συνεργάζεται με το «Kit Agency».

Ενδέχεται να ζητηθούν από τους χρήστες προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση υπηρεσιών προς αυτούς, όπως την παροχή φιλοξενίας, την κατοχύρωση domain κτλ. Τα δεδομένα αυτά διατίθενται για το σκοπό της εκπλήρωσης της υπηρεσίας και στους αντίστοιχους παρόχους, μητρώα ονομάτων, εκδότες SSL, παρόχους server κτλ.

Δεδομένα συμπεριφοράς στα site του «Kit Agency», όπως επισκεψιμότητα σελίδων , χρόνοι παραμονής, από ποια site ήρθε η επίσκεψη (referrer), συχνότητα επισκέψεων κτλ. αποθηκεύονται σε τρίτες υπηρεσίες όπως το Google Analytics για το σκοπό της βελτίωσης του μάρκετινγκ του «Kit Agency». Αυτά τα δεδομένα δεν ταυτοποιούν προσωπικά τους χρήστες. Επίσης οι τρίτες αυτές υπηρεσίες αποθηκεύουν cookies για να λειτουργήσουν.

Για σκοπούς διαφήμισης, παρέχονται δεδομένα επισκεψιμότητας σε τρίτες υπηρεσίες, όπως το Google και το Facebook με σκοπό την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων σε site τρίτων.

Προσωπικά δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Για ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για αιτήματα λήψης αντιγράφου ή διαγραφής τους, είναι δυνατή αποστολή e-mail στο info@kit.agency

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του «Kit Agency» προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων. Οι όροι μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προειδοποίηση. Κάθε αλλαγή όμως θα δημοσιεύεται σε αυτή τη σελίδα.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ
“KIT” ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και μάθετε πως μπορούμε να συμβάλουμε
στην επιτυχία της επιχείρησής σας!